Archive - Noi 13, 2011

Sîngeorz Băi sau Sîngeorzul românesc, a fost una dintre staţiunile redutabile ale Transilvaniei

Dr. Corneliu Gaiu

Localitatea, cunoscută în vechime sub denumirea Sângeorzu Românesc, este situată într-o mică depresiune de la poalele munților Rodnei. Renumele și-l datorează izvoarelor minerale, valorificate încă din veacul al XVIII-lea. Aflată pe cursul superior al Someşului Mare, a stat secole la rând în umbra puternicului centru economic Rodna, aşezarea făcând parte dintre aşezările româneşti din „Valis Valachalis”, cu largile ei libertăţi şi forme de organizare particulare.